NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 1. Lĩnh vực kinh doanh:  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng cao cấp và vật liệu công nghệ mới.
 2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính:(theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
 3. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét nung và không nung. 
 4. Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí;
 5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 6. Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
 7. Xây dựng công trình đường bộ;
 8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, công trình điện dân dụng và điện công nghiệp;
 9. Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng;
 10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Buôn bán vật tư, thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng;
 11. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất gạch không nung.