LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

  • Địa chỉ: Km 1215 Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
  • Điện thoại: 02563.832.176 – 02563.832.809
  • Email: info@bitcobinhdinh.com.vn
  • Website: www.bitcobinhdinh.com.vn