ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mc tiêu

Xây dựng Công ty cổ phần Gạch Tuy nen Bình định mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở tiếp tục đầu tư Dự án NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG BÊ TÔNG NHẸ (AAC). Thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh giỏi. Tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động.

Giá tr ct lõi

Kinh doanh trên cơ sở mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội và khách hàng.

Sự hài lòng của khách hàng là sứ mệnh của Công ty.

Quan hệ hợp tác bền vững với tất cả các bạn hàng trên mọi lĩnh vực. 

Nguồn lực con người là tài sản quý giá nhất của Tuy nen Bình định – BITCO.

Xây dựng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Chiến lưc phát trin

Mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới khách hàng mới và khách hàng tiềm năng. Tăng cường công tác tiếp thị và quảng bá thương hiệu. Kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách hàng với mục tiêu đạt 100% khách hàng hài lòng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Xây dựng thương hiệu TUY NEN BÌNH ĐỊNH – BITCO Trở thành thương hiệu nổi tiếng, uy tín trong ngành vật liệu xây dựng tại khu vực Miền trung và Tây nguyên.

Vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008 và hệ thống các quy trình, quy định để quản trị điều hành Công ty một cách hiệu quả nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.